آدرس: کرج - چهار راه مصباح - بلوار - ذوب آهن - نرسیده به آتش نشانی - پلاک 43

info@imenkala-alborz@gmail.com